Tumblelog by Soup.io
 • miklen
 • katkad
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • alaamohamed
 • palermi91
 • wesolyadolf
 • teoriapogardy
 • Merveille
 • horrordisco
 • mahoniova
 • obserwatorPZPNu
 • newworldmap
 • dontgiveup
 • Ilosemysenses
 • rollinsonowa
 • aleksandrrra
 • ikropka
 • rogolka
 • stockholmsyndrome
 • irmelin
 • katalama
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • scorpix
 • miligore993
 • morgai
 • Tuptuska
 • dominikatrusewicz
 • flitterempire
 • agentorange
 • ihuntyoursoul
 • TroubledSoul
 • masterofpuppets
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
Reposted fromfreedomlover freedomlover viafindmyway findmyway
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway
3143 89cd 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
5449 69c9 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
0464 9a29 390
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viairmelin irmelin
3394 5d2c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasurpriseme surpriseme
1327 2dab 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
6474 5f69 390
Reposted frompesy pesy viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
6092 1373 390
Reposted fromxawery xawery
6066 daa1 390
Reposted fromxawery xawery
1773 2349 390
Reposted fromxawery xawery viadefinicjamilosci definicjamilosci
8873 03b7 390
Reposted fromtichga tichga vianiezwyykla niezwyykla
2273 03dd 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaPoranny Poranny
0450 ca6c 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny
6676 914b 390
Reposted fromkarahippie karahippie
6684 9d64 390
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl