Tumblelog by Soup.io
 • miklen
 • katkad
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • alaamohamed
 • palermi91
 • wesolyadolf
 • teoriapogardy
 • Merveille
 • horrordisco
 • mahoniova
 • obserwatorPZPNu
 • newworldmap
 • dontgiveup
 • Ilosemysenses
 • rollinsonowa
 • aleksandrrra
 • ikropka
 • rogolka
 • stockholmsyndrome
 • irmelin
 • katalama
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • scorpix
 • miligore993
 • morgai
 • Tuptuska
 • dominikatrusewicz
 • flitterempire
 • agentorange
 • ihuntyoursoul
 • TroubledSoul
 • masterofpuppets
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2019

3762 5354 390
90s
Reposted fromKanister Kanister viatoganja toganja
Gdy widzimy już tylko to, co chcemy widzieć, osiągnęliśmy duchową ślepotę.
— Marie von Ebner-Eschenbach
Reposted fromtoganja toganja
1182 c5fa 390
Reposted fromtfu tfu viaMtsen Mtsen
1472 f898 390
m o o d
Reposted fromsomersby somersby viaMtsen Mtsen
2545 1fd4 390
Reposted fromslid0 slid0 viaMtsen Mtsen
3390 523c 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaMtsen Mtsen
9315 476d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMtsen Mtsen
5185 f326 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaMtsen Mtsen
5660 cf22 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaMtsen Mtsen
6911 39f2 390
Reposted fromMtsen Mtsen
Reposted fromFlau Flau viaMtsen Mtsen
2049 6eff 390
Reposted fromfungi fungi viaMtsen Mtsen
1904 107d 390
Reposted fromtoganja toganja viaMtsen Mtsen
1580 45e2 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaMtsen Mtsen
4844 2ea7 390
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viacorvax corvax
5465 a665 390
Reposted fromhagis hagis viacorvax corvax
1698 bfb0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
2506 5786 390
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viacorvax corvax
po co właściwie ludzie łączą się w pary, biorą wzajemnie swoje narządy rodne do ust, później w jedne wkładają drugie. tyle potu się przy tym produkuje, hałasu, zmęczenia i brudu. ludzie się wtedy bakteriami dzielą, bardzo źle pachnął. przed i po trzeba się umyć. to jest takie obleśne i brudne. po co to się robi? to obrzydliwe i nieczyste. jak to komuś może sprawiać przyjemność? brzydzę się sobą że kiedyś to robiłam. nie chcę już nigdy więcej. to uwłacza ludzkiej godności jako gatunkowi. wszystko jest obślinione, przepocone, śmierdzące, w ejakulacji i w lubrykacji. nogi, cycki, włosy, nawet stopy. na własną prośbę wkładają sobie to w różne dziwne miejsca dotykają się nawzajem. 
chce umrzeć
Reposted fromdjLangley djLangley viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl