Tumblelog by Soup.io
 • masterofpuppets
 • TroubledSoul
 • ihuntyoursoul
 • agentorange
 • flitterempire
 • dominikatrusewicz
 • Tuptuska
 • morgai
 • miligore993
 • scorpix
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • katalama
 • irmelin
 • stockholmsyndrome
 • rogolka
 • ikropka
 • aleksandrrra
 • rollinsonowa
 • Ilosemysenses
 • dontgiveup
 • newworldmap
 • obserwatorPZPNu
 • mahoniova
 • horrordisco
 • Merveille
 • teoriapogardy
 • wesolyadolf
 • palermi91
 • alaamohamed
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • katkad
 • miklen
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2019

3204 f52a 390
Sama należałam do "subkultury nicminiepomoże&nicsięniedazrobić" i bardzo polecam z niej wyjść, bardzo się żałuje lat przebywania w niej.

Są naturalnie okoliczności, w których psycholog ani psychiatra nie pomogą:
- nie chcesz żeby pomogli
- jesteś tak głęboko przekonany, że nie są w stanie pomóc, że aż Ci się robi odwrotne placebo
- trafiasz na niekompetentne buły
- trafiasz na nieodpowiednią terapię
- pewnie jakieś jeszcze.

Stop it, get some help.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
4687 73af 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyrlane satyrlane
0364 f8e4 390
Reposted fromhagis hagis viaBabson Babson
0527 8641 390

carildao:

Viktor Lyapkalo

Reposted fromeroticpictures eroticpictures
0412 9b2e 390

nakenstudier:

Phillipe de Rougemont

Reposted fromeroticpictures eroticpictures
0239 6def 390
Reposted fromeroticpictures eroticpictures
0161 faaa 390
Reposted fromeroticpictures eroticpictures
9872 4815 390

hypersexualgirl:

muffdiving

Reposted fromeroticpictures eroticpictures
3522 6631 390
Reposted frompunisher punisher viaSanthe Santhe
6310 e10b 390

Reading is one of life’s most simple pleasures.

Reposted fromeroticpictures eroticpictures vialottee lottee
7638 464d 390
Reposted fromambermoon ambermoon viaBabson Babson
4096 e4d5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
3744 a072 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaponurykosiarz ponurykosiarz
3624 2320 390
Reposted frompunisher punisher viaponurykosiarz ponurykosiarz
4367 8d72 390
Reposted fromteijakool teijakool viaponurykosiarz ponurykosiarz
3039 4ec0 390
Reposted fromfungi fungi viaponurykosiarz ponurykosiarz
a tak poważnie to skończmy  tę idiotyczną grę  w teatr w szachy i szkarady 
— głowacka
Reposted fromaisajo aisajo viaponurykosiarz ponurykosiarz
4216 4709 390
Reposted fromtvaseyes tvaseyes viaponurykosiarz ponurykosiarz
3635 3bce 390
Reposted fromfeegloo feegloo viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl